top of page

Nová zelená úsporám

Plánujete stavět pasivní dům s nízkými náklady na provoz a kvalitním vnitřním prostředím? Zpříjemněte si Váš záměr dotací z programu Nová zelená úsporám a postavte tak pasivní dům z cenu domu běžného!

Získat můžete dotaci 150 000, 300 000 nebo 450 000 korun a dalších 35 000 korun na přípravu potřebných dokumentů k žádosti o dotaci. V dalším kroku lze obdržet až 150.000 Kč na instalaci fotovoltaiky.

Je to snadnější, než si myslíte. Připravíme projekt na podmínky dotačního titulu, provedeme Vás procesem administrace a ohlídáme požadavky také v průběhu celé výstavby domu.

Screenshot 2019-02-06 16.09.11.png

Celý proces – Krok za krokem

  1. Studie – návrh koncepčního řešení domu + Energetická optimalizace

  2. Výběr stavebního řešení a zvolené technologie vytápění, přípravy TV a větrání

  3. Projektová dokumentace v podrobnosti realizační PD

  4. Podání žádosti o dotaci směřující k akceptaci žádosti SFŽP (lze i v průběhu realizace)

  5. Realizace domu

  6. Souhlas s užíváním stavby (kolaudace)

  7. Vyplacení dotace

bottom of page