top of page

Konzultace

Hledáte odpověď na tyto otázky

  • Vyplatí se pasivní dům? V čem se liší a jak se v něm žije?

  • Dosáhneme na dotaci z programu Nová zelená úsporám? Jak je to složité a jak to funguje?

  • Dosáhneme na záměr finančně? Jak zvolit nejvýhodnější financování? Jaké jsou celkové náklady na stavbu a provoz domu?

  • Máme již představu a první „malůvku. Je náš záměr realizovatelný? Lze využít z nabízených typových projektů či zvolit individuální řešení?

Objednávka konzlutace zdarma 

Výborně! Zpráva byla přijata.

Postup připravy realizace domu 

1) Úvodní konzultace

2) Klientská specifikace úprav

Zajištění zaměření pozemku, radonového a geologického průzkumu *

3) Příprava projektu dle rozsahu a dokumentů pro NZÚ

4) Stavební řízení

5) Stavba domu

6) Kolaudace / nastěhován

* Pouze v případě, má-li být součástí projektu osazení objektu na pozemku. Zajišťuje klient či PORSENNA.

bottom of page